Projekt napędu hydraulicznego żurawia kołowego

jak_dzialamy_-_projektowanie

Zrealizowaliśmy projekt napędu hydraulicznego żurawia kołowego. Projekt obejmował dobór komponentów napędu hydrostatycznego oraz układu roboczego z sterowaniem proporcjonalnym i sterowaniem Load Sensing.