KOMPONENTY

SPECJALIZOWANE BLOKI ZAWOROWE

Firma IVENTEC zajmuje się projektowaniem oraz produkcją specjalizowanych bloków zaworowych. Proces projektowania rozpoczyna się od ustalenia z klientem podstawowych założeń, omówienia zakresu funkcjonalności oraz ich parametrów. Następnie na tej podstawie tworzony jest wstępny schemat hydrauliczny i model 3D bloku oraz rysunek wykonawczy. Po dostawie prototypowych wersji omawiamy z klientem ewentualne modyfikacje, które wdrażane są do wersji produkcyjnych. Zapraszamy do kontaktu!

PROJEKTOWANIE
BLOKI ZAWOROWE